egzotične cvetnice

Orhideje

Sa 22.000 vrsta, familija orhideja se smatra za najbogatiju i najraznovrsniju biljnu vrstu. Orhideje su retki i skupoceni dragulji biljnog carstva. Aerides, Angrekum, Anguloa, Askocentrum, Brasavola, Brasija, Kalanta, Katleja, Cimbidijum, Celogine, Dendrobijum, Disa, Lelija, Likaste, Miltonija, Masdevalija, Odontioda, Venerina papučica, Falenopsis, Vanila, Vanda, Zigopetalum, sve su to orhideje i hibridi orhideja divne biljke, božanstvenih cvetova. […]