Biljke kao zaštitne žive ograde – Ukoliko želite da ogradite dvorište a samim tim i da utičete na smanjenje okolne buke, biljke su vaši saveznici. Kombinovanom sadnjom različitih biljnih vrsta, utičete na smanjene buke iz okolnog prostora, širenja štetnog zračenja i prašine i sprečavate radoznale poglede, da vas remete u momentima odmaranja. U svakom slučaju, živi biljni zidovi su daleko lepši, od zidanih ili žičanih ograda.

Biljke za ove namene su sa gustim isprepletenim granama, prekrivenim gustim lišćem. Žbunaste vrste koje se granaju od zemlje su odlične kao zvučna izolacija. U ovim zasadima treba kombinovati i listopadne i četinarske vrste biljaka. Vrste poput zimzelene lovor višnje ili crvenolisne fotinije su odličan izbor za formiranje žive ograde. Ove vrste su pogodne i za orezivanje, pa lako možete da formirate živu ogradu na željenoj visini.

Biljke poput smrče, borova i božikovine stvaraju zelene barijere tokom cele godine. Sadnjom pokrivača tla se takođe utiče na apsorpciju buke, koja se podvlači ispod krošnji drveća. Visoko drveće poput breze, lipe i javora apsorbuju buku svojim lišćem tj. krošnjom i značajno je ublažavaju.

Biljke kao zaštitne žive ograde – Četinari u zimskom periodu osvežavaju vrtove jer zadržavaju listove a većina se okiti i ukrasnim bobicama i šišarkama. Pored toga što utiču na smanjanje buke, ublažavaju vetrove i snežne nanose. Za razliku od zimskog perioda, četinari u toku leta stvaraju ugodnu hladovinu i prijatno mesto za odmor.

Coming Soon...