A. Projektovanje cvetnih leja sa nadzorom nad održavanjem, tokom sezone u ulici Srpskih vladara u Apatinu.

B. Nega i održavanje travnih površina u ulici Srpskih vladara u Apatinu.

C. Nega i održavanje zelenila – drvenastih vrsta, sa sadnjom mladih sadnica i podmlađivanjem drvoreda u ulici Srpskih vladara u Apatinu.

D. Izrada projekta uređenja cvetnih površina u ulici Petefi Šandora u Apatinu.

E. Izrada projekta sa izvođenjem radova na uređenju manje zelene površine, privatne okućnice u Apatinu.

F. Izrada projekta, izvođenje radova i redovno održavanje privatnog vrta u Apatinu.