Sadnja ruža – Ukoliko želite da zasadite ruže u vrtu i da tokom cele godine uživate u njihovoj lepoti, nudimo Vam par praktičnih saveta za ovaj posao. Znajte da svim ružama morate obezbediti poziciju u vrtu, koja je izložena suncu a istovremeno zaštićenu od duvanja jakih vetrova.

Ruže slabo cvetaju i napreduju ako se sade ispod krošnji drveća, u dubokoj senci kao i u zabarenim i slabo propusnim zemljištima.

Popravka zemljišta

Unošenjem organskih materija u zemljište utiče se na fizičko hemijska svojstva tla, na bolje zadržavanje vlage, aeraciju, održavanje stabilne ph vrednosti – blago kisela sredina i sl. Za sve ruže najbolje je ono zemljište koje je propusno ali i da zadržava određenu količinu vlage. Veoma je bitno da na mestima gde planirate sadnju ruža, očistite sve korove.

Sadnja ruža

Ukoliko sadite ruže koje su rasle u kontejnerima, pre sadnje obavezno natopite supstrat u kontejneru i zatim presadite ruže u vrt. Ako sadite ruže golog korena ili ako je koren obmotan jutom ili piljevinom, uklonite sve da koren oslobodite, orežite koren 1cm i usadite ruže u pripremljene leje.

Ruže sadite u sadne jame određene dubine i širine tako da nakon sadnje mesto kalema bude 2,5cm iznad nivoa tla ili 1cm kod minijaturnih ruža. Na dno sadne jame postavite mešavinu komposta, đubriva i zemlje. Nakon sadnje sadnu jamu dobro ispunite zemljom i nagazite oko biljaka tako da ne oštetite iste. Zalijte ruže po sadnji.

Sadnja ruža penjačica – Ruže penjačice i ruže puzavice

Sadnja ruža – Ove sorte ruža sadite uza zid ili uz ogradu duž vodoravno postavljenih žica na razmaku oko 45-50cm. Žice obavezno udaljite od zida na oko 10cm da bi obezbedili strujanje vazduha i sprečili razvoj bolesti. Prve 2 godine nemojte orezivati ruže.

Sadnja ruža stablašica Ruže stablašice dvobojne

Ruže stablašice možete saditi u dubljim posudama ili u vrtu. Veoma je bitno da ih ne sadite suviše duboko jer će na stabli terati nove izbojke. Sadite ih na dubinu na kojoj je i odgojena u rasadniku – što se može videti po tragu zemlje kada se izvadi iz kontejnera. Ove ruže je potrebno ankerisati štapom i uvezati nakon sadnje. Način sadnje je isti kao i kod drugih vrsta ruža.

Sadnja ruža u posude – Ruže patuljaste – Rosa cordana

Ukoliko želite da uzgajate ruže u posudama, birajte posude dubine oko 40-45cm ili 35cm za minijaturne ruže. Dno posude prekrijte sitnim šljunkom. Način sadnje je isti kao i kod drugih vrsta ruža.

Coming Soon...