– Acer negundo ’Variegatum’

2,900.00рсд

Acer negundo ’Variegatum’ Vrsta javora srednjeg rasta,dostiže visinu 5-6m i prečnik od 2-3m. Lako se gaji u prosečno bogatim, srednje vlažnim do vlažim podlogama sa dosta sunčevih intervala.Vrsta je tolerantna i na nešto siromašnija zemljišta, dok je netolerantna na lokacije u stalnim senkama, te ih je potrebno izbegavati. Brzorastuća je vrsta koja vodi poreklo širom SAD, osim Havaja i Aljaske, a u prirodi se može naći uglavnom na vlažnim i mokrim zemljištima duž reka i potoka.

  • Dodatne informacije

    Isporuka

    visina sadnice 2-2,2m

  • Opis

    Acer negundo ’Variegatum’ Vrsta javora srednjeg rasta, dostiže visinu 5-6m i prečnik krošnje od 2-3m. Lako se gaji u prosečno bogatim, srednje vlažnim do vlažim podlogama sa dosta sunčevih intervala. Vrsta je tolerantna i na nešto siromašnija zemljišta, dok je netolerantna na lokacije u stalim senkama te ih je potrebno izbegavati. Brzorastuća je vrsta koja vodi poreklo širom SAD, osim Havaja i Aljaske, a u prirodi se može naći uglavnom na vlažnim i mokrim zemljištima, duž reka i potoka. Cveta rano, u martu pre listanja. Plod čine dve šizokarpne krilate orašice koje su u pošetku zelene, a posle žutosmeđe. Voli sunčane položaje.

    Acer negundo ’Variegatum’ Sadnja Veoma je otporan na razne prouzrokovače bolesti. Grane su veoma nežne i lako lomljive usled veće količine padavina, pa je poželjno skidanje snega u zimskom periodu, da ne bi došlo do lomljenja grana i samog oštećenja i narušavanja oblika drveta. Raste na različitim zemljištima, čak i na dosta vlažnim i zaslanjenim terenima. Najviše mu pogoduju vlažna, peskovita i dobro drenirana zemljišta. Tolerantan je na deficit zemljišne vlage. Otporan je na plavljenja ali ne u meri kao topola i vrba. Dobro podnosi sušu i niske temperature. Izuzetno zanimljiva i popularna vrsta lišćarskog drveća. Ukoliko imate velike saksije sa većom zapreminom zemlje ove vrste možete gajiti i na taj način.