Sadnja četinara u baštama i saksijama – Prvenstveno zbog svoje postojanosti i lepote, četinari predstavljaju najčešće korišćenu hortikulturnu vrstu. Četinari tokom cele godine osvežavaju zelene površine. Odlični su u kombinaciji sa listopadnim drvećem i žbunjem i cvetnim vrstama. Postoji nekoliko stotina vrsta četinara, koji su varijabilni po dimenzijama i obliku. Četinari su skloni orezivanju i kao takvi su pogodni za formiranje različitih živih skulptura. Njihova svežina i miris obogaćaju svaki prostor, bez obzira da li su sađeni u sklopu travnjaka ili se nalaze u saksijama i žardinjerama.

Sadnja četinara u baštama i saksijama

Četinari u busenu se sade u periodu mirovanja vegetacije, od polovine oktobra do kraja aprila. Sadnja se ne obavlja, kada je zemlja u smrznutom stanju. Kontejnerske biljke se mogu saditi tokom cele godine, jer kod njih je korenova bala formirana u saksiji i kompletna se premešta u sadnu jamu. Četinari u saksijama i kontejnerima, se mogu saditi tokom cele godine, jer imaju formiran korenov sistem u saksiji. Sadnja se ne obavlja, samo kada je zemlja u smrznutom stanju.

Priprema sadnih jama za sadnju i sadnja sadnica četinara

Sadna jama mora biti okruglastog oblika. Četvrtaste sadne jame nisu dobre, jer je uglove teško popuniti zemljom i nakon sadnje ostaju vazdušni džepovi, koji dovode do izvaljivanja biljaka i stradanja korenja. Dubina i širina sadne jame zavise od veličine busena i starosti sadnice. Bitno je da i dubina i širina budu veće, od veličine busena. To određujete kada busen stavite u sadnu jamu, da oko njega i iznad bude slobodnog prostora oko 15cm sa svake strane. Gornji sloj zemlje se pri kopanju uvek odvaja sa strane. Dno sadne jame prekopajte i usitnite zemlju.

Prihrana sadnica i formiranje čanka

Na dno sadne jame stavite humus i pregoreli stajnjak. Na sloj đubriva razastrite taj gornji sloj zemlje, koji ste odvojili sa strane. Postavite busen u sadnu jamu i lagano zasipajte zemlju. Nasutu zemlju nagazite nogama ali ne po busenu, nego samo zemlju koju ste nasuli. Gornja površina busena treba da je u nivou sa zemljom. Na peskovitim i suvljim zemljištima sadite nešto dublje. Nakon zasipanja zemljom i dobrim popunjavanjem sadne jame, dobro zalijte. Obavezno oko ivica sadne jame, ostavite tzv. čanak tj. uzvišenje koje će zadržavati vodu.

Zalivanje sadnica, ankerisanje i dodavanje malča

Mlade sadnice se moraju redovno zalivati bar prve dve godine. S proleća redovno okopati oko sadnica i izvršiti prihranu. Ukoliko su područja sa intenzivnim vetrovima mlade sadnice možete i ankerisati. Četinarima odgovara kiselije tlo, dodajte im na površinu malč.

Četinari zaštita tokom zime i orezivanje

Zimi vodite računa da redovno otresete sneg sa krošnji da ne bi došlo do lomljenja grana ili da uvežete krošnje jutanim trakama. Kod nekih vrsta četinara od mera nege se primenjuje i orezivanje kako bi se zadržala visina, vretenasata forma i topijarni oblici (razne forme tuje Thuja smaragd – topijar, Smaragd tuje – Thuja smaragd, Šimšir (Buxus sempervirens), kleke– Kleka – Juniperus communis “Hibernica”, pačempresa– Plavi pačempres – Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’ ) dok se kod jela,smrča Evropska smrča – Picea abies, Pančićeva omorika i borova orezivanje sprovodi samo ako ima suvih i oštećenih grana.

Uzgoj četinara u saksijama

Niže forme četinara poput Konika (Picea glauca ‘Conica’), Patuljasti bor – Pinus mugo, Tuja Tedi (Thuja occidentalis ‘Teddy’), Smaragd tuje – Thuja smaragd i dr. se uspešno mogu gajiti u saksijama ili žardinjerama. Grupa niskih i patuljastih četinara obuhvata varijatete tuje Smaragd tuje – Thuja smaragd, Loptaste tuje – Thuja occ. Golden Globe, Tuja Danica (Thuja occidentalis Danica) i dr. , kleke Kleka – Juniperus communis “Hibernica” , smrče – Plava patuljasta smrča – Picea glauca conica ‘Sanders blue’ , pačempresa – Plavi pačempres – Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’, bora – Kalemljeni patuljasti bor – Pinus nigra ‘Brepo’ i tise Piramidalna tisa -Taxus baccata ‘Fastigiata’, a zastupljene su vertikalne, loptaste, žbunaste i polegle forme uzgoja.

Odabir saksija i žardinjera sa sadnju četinara

Saksija mora biti dovoljno duboka i prostrana, kako bi sadnica u njoj što duže opstala, izbušena na dnu i dovoljno odignuta od tla ili podmetača, da bi voda nesmetano oticala. Dno saksije prekriva se krupnijim kamenom, a preko njega se stavlja tanji sloj sitnijeg šljunka. Zatim se dodaje zemlja, koja mora biti humusna, rastresita i vodopropustljiva i postavlja se sadnica. Potrebno je da sadnica bude ukopana, a zemlja oko nje dobro nabijena.

Da bi se zasađen četinar pravilno razvijao, neophodno ga je svake druge ili treće godine presaditi u veću posudu ili mu makar zameniti zemlju i skratiti žile. Zasađena biljka se postavlja na sunčano ili mesto sa delimičnim hladom, zaklonjeno od vetra.

Coming Soon...