Zaštita biljaka od mraza i vetra – Pre nego što odaberete sadnice za bašte i saksije, raspitajte se da li su one pogodne za klimatsko područje u kom živite. Kod vrsta koje žive u umerenoj klimi, zaštita tokom zimskog perioda je obavezna. Izbegavajte sadnju osetljivih biljaka na otvorenim lokacijama, gde su intenzivni vetrovi i česti mrazevi. Za osetljive biljke birajte položaje u bašti, koji su zaklonjeni drugim rastinjem ili građevinskim objektima.

Zaštita biljaka od mraza i vetra

U toku zimskog perioda, mlade sadnice drveća i žbunja, možete zaštititi pravljenjem obruča – kaveza oko stabla – od žice i ispunjavanjem prostora sa slamom. Na vrhu obruča stavite najlon i uvežite ga, da vetar ne bi razduvao slamu. Na taj način se štiti koren i stablo od izmrzavanja. Omotač od jute i slame je takođe odličan izbor, za zaštitu sadnica. Umotajte stablo sa slamom i preko obmotajte sa jutom i ušvrstite kanapom.

Zaštita osetljivih biljaka nagrtanjem zemlje

Zaštita biljaka od mraza i vetra – Nagrtanje zemlje je tehnika kojom se zemlja nagrne u visinu oko 15 cm na stablo – da bi se zaštitila mesta kalema. Nasipanje malča ili organskih materija, na površinu zemlje oko biljaka, je takođe odličan postupak, kojim se štiti korenje biljaka od izmrzavanja. Od organskih materija iskoristite sitne komade kore, grančice i opali list. Takođe biljke možete zaštititi prekrivanje dvoslojnim novinama i vezivanjem kanapom.

Zaštita od vetra se sprovodi, da bi se smanjio intenzitet vetra i njegovo loše dejstvo, na isušivanje grana i gubitak vode. Osetljive biljke sadite u zavetrinu žive ograde, građevinskih objekata ili postavljanjem pletenih ograda. Kao dobra zaštita od vetra se pokazala kombinovana sadnja drveća i žbunja, koji su inače otporni na vazdušna strujanja, poput – Vrbe, Jarebike, Božikovine i koje predstavljaju barijere duvanja jakih vetrova, biljkama koje su osetljive na vetar.

Coming Soon...