Pirokanta – Neprobojna živa ogradaVatreni trn – Pyracantha coccinea biljka, brzog porasta, odlična za formiranje neprobojne žive ograda. Često se koristi za formiranje živih zidova, za sadnju između traka autoputeva ili za sadnju u dvorištima i u parkovima, kao ukrasna žbunasta sadnica. Pored zelenih listova, ova biljka je dekorativna i zbog bobičastih plodova žute, crvene ili narandžaste boje, koje stvara s jeseni i koji ostaju na biljkama, tokom zimskog perioda.

Pirokanta – Neprobojna živa ograda odlično podnosi sušu i izduvne gasove. Nije zahtevna prema tipu zemljišta i odlično podnosi orezivanje. Ukoliko se redovno orezuje postaje toliko gusta da kroz nju ne može ništa da prodje. Od nje se mogu formirati i razli topijarni oblici. Dostišu visinu i do 3.5m. Cveta s proleća mnoštvom belih cvetova. Mogu se saditi 2 – 4 sadnice na dužni metar i to u red ne u cik cak. Otporna je i na sneg, tj.ima dovoljnu čvrstinu.

Izuzetno je zahvalna za uzgoj zbog otpornosti na uslove sredine i velike dekorativnosti.Vrsta je veoma otporna na sušu a odgovaraju joj kako kameniti tako i suvi tereni.Podjednako dobro podnosi osunčane terene kao i polu senke.Veoma dobro podnosi orezivanje koje bi trebalo izvesti odmah nakon precvetavanja.Pogodna je za formiranje pojedinačnih detalja,formiranje ograda ili u kombinaciji sa drugim vrstama pirokante različite boje bobica.

Coming Soon...