Lipa – Drvo dugovečnosti i zdravlja je listopadna vrsta sadnica, Tilia tomentosa – Srebrna lipa i – Krupnolisna lipa visine stabla i do 40m, pravilne i široke krošnje. Listovi su srcoliki i krupni. Postoje krupnolisna, sitnolisna i srebrna lipa. Cvetovi lipe su žuti, mirisni i privlačni za razne insekte. Cvetovi su zaštićeni sa jednim uskim dugim listićem, koji im služi za oprašivanje. Nakon cvetanja stvara okruglaste plodove koji ostaju i preko zime.

Lipa – Drvo dugovečnosti i zdravlja su česte u šumskim sastojinama međutim zbog hladovine, koju stvaraju pod krošnjama i divnog mirisa cveta, često se sade na javnim površinama i u sklopu okućnica. Kod starih Slovena lipa je bila sveto drvo i za nju se smatralo da donosi radost u kuću. Cvet lipe je medonosan i rado ga posećuju pčele i sakupljaju nektar i pelud. Lipov med je veoma cenjen. Cvetaju u junu-julu. Cvet lipe se bere kada krene cvetanje, suši se i koristi za spravljanje čaja. Lipov cvet se koristi i u kozmetičkoj industriji.

Lipa – Drvo dugovečnosti i zdravlja voli sunčane položaje, propusno tlo sa primesama peska. Obezbedite s proleća veću količinu vlage, to je posebno značajno za mlade sadnice. Prihrana je poželjna s proleća i na jesen. Koristi se za drvorede, pojedinačnu sadnju, široke aleje. Dobra je i za vezivanje zemljišta jer ima snažan korenov sistem. Sadite ih dalje od staza ili objekata jer imaju jači korenov sistem. Fantastično izgledaju i ako se sade pojedinačno u vidu solitera na travnjaku ili ako se sade u vidu drvoreda. Podnose korektivno orezivanje.

Coming Soon...