Ginko – fascinantna vrsta lišćarskog drveća

Ginko – Ginkgo biloba je vrsta drveća koja je alohtona i kao takva se odlično pokazala rastom i razvojem u našem podneblju. Ginko je i reliktni živi fosil. Pre 100 miliona godina izumrle su sve vrste reda Ginkoales jedino je Ginko preživeo u Kini. Upravo zbog svoje otpornosti, vitalnosti i dekorativnosti ova vrsta sadnica se često sadi u parkovima, alejama, drvoredima i privatnim vrtovima.

Ginko u prirodnom staništu dostiže visinu do 30m i širinu do 2m i starost preko 1000godina. Dvodoma je vrsta i za sadnju duž puteva se preporučuje sadnja muških primeraka, jer ženski stvaraju lepljive plodove koje opadaju. Fantastično izgleda ako se sadi kao skulptura na travnoj površini, kao centralna tačka. Međutim njegova lepota se izuzetno ističe i ako se sadi grupno sa drugim vrstama drveća. Preporučujemo sadnju sa visokim četinarima. Od ginka možete formirati i drvorede ili aleje ali koristite samo muške primeke.

Coming Soon...