Perene višegodišnje vrtne sadnice su idealne za sadnju u vrtovima manjih i većih dimenzija, jer variraju od niskih do srednje visokih i visokih perena. Prilikom odabira perena vodite računa o periodu cvetanja, odnosno kombinujte vrste sadnica, koje cvetaju od ranog proleća, sa sadnicama, koje cvetaju u toku letnjih i jesenjih meseci. Visoke sadnice, uvek pozicioniramo u zadnjem planu perenjaka, dok niže vrste pozicioniramo u prednji plan vrta. Veoma je bitno, da znate kakve uslove staništa, određena perena zahteva. Ukoliko želite da ih razmnožavate, to će vam poći za rukom, jer se većina perena razmnožava deljenjem busena.

Perene višegodišnje vrtne sadnice su višegodišnje sadnice, koje su dobile naziv po latinskoj reči Perennis, što u prevodu znači trajan. Životni vek ovih sadnica je od 3 do 30 godina. Za ovu vrstu sadnica je dobro, da se s vremena na vreme razdele, jer na taj način se bolje bokore i budu gušće.

Perene – Sadnja

Pre sadnje sadnica perena, zemljište treba obogatiti mineralnim đubrivom, dubina sadnje je ista visini kontejnera u kojoj je sadnica rasla. Bitno je da sadnja ne bude suviše doboka ili suviše niska, jer biljke neće obilno cvetati ili će doći do isušivanja ili smrzavanja sadnica. Redovno okopavanje i uklanjanje korova je neophodno u održavanju perenjaka. Neophodno je i zalivanje perenjaka i to ređe ali sa većom količinom vode, kako bi se natopili donji slojevi zemlje. Prilikom zalivanja nemojte biljke kvasiti od gore, nego zalivajte zemlju oko njih. Nakon precvetavanja perena, uklonite cvetne drške i na taj način će te osigurati da obilnije cvetaju.

Podela perena prema visini habitusa

  • Niske perene, koje možemo videti uz ivičnjake, u kamenjarima, saksijama i prednjim delovima vrta. Većina ovih sadnica je jastučastog habitusa i veoma brzo rastu. Sadnja niskih perena je po pravilu 12 sadnica/m2. Odlika ovih sadnica je visina od 10 – 40cm, cvetaju u proleće i odgovaraju im sunčane ekspozicije. Često se koriste kao prekrivači zemljišta.
  • Srednje visoke perene su odlične za stvaranje čistih grupa perenjaka ili u kombinaciji sa drugim vrstama cveća. Sade se po pravilu 9 sadnica/m2. Visine su od 50-90cm. Za bokorast rast zahtevaju plodno tlo i sunčane ekspozicije. Cvetaju u periodu jun – septembar. Izbegavati sadnju na lokacijama gde su jaki vetrovi jer može doći do poleganja sadnica.
  • Visoke perene su uspravnog oblika, imaju jače korenje i sbažan habitus. Sade se 1 – 3 biljke/m2. Dostižu visinu od 1 – 3m u zavisnosti od vrste. Takođe obilno cvetaju.

Jednom zasnovan perenjak, će biti divan detalj tokom cele sezone. Tokom sezone perenjak, možete uvek obogatiti novim vrstama sadnica, tako što će te stare zasade razdeliti i usaditi na druga mesta, a nove vrste sadnica usaditi u postojeći perenjak.

Coming Soon...