Klematisi (Clematis sp.) – Klematisi – Clematis Pillu su bujne penjačice, listopadne, ređe zimzelene , dostižu visinu od 2,5 do 6 m. Brzorastuće sadnice sa cvetanjem od aprila do oktobra meseca. Klematisi zahtevaju sunčane pozicije, umereno zalivanje i u našim uslovima prezimljavaju. S obzirom da su penjačice zahtevaju potporu, žicanu ili drvenastu.

Klematis – Sadnja

 Prilikom sadnje sadnica klematisa, sadna jama treba da je udaljena oko 30cm od oslonca, zemljište treba da je propusno. Ukoliko je zemljište težeg mehanickog sastava, obavezno dodati sloj sitnog šljunka i peska. Prilikom sadnje, sadnice saditi na dubini većoj od 5cm, nego sto je bila u saksiji. Sve sadnice nakon sadnje, treba orezati na 30 do 50cm, kako bi se podstaklo grananje bilke. Kada se iz osnove formiraju novi izbojci, potrebno ih je orezati iznad formiranih pupoljaka i na taj način dobijamo jaku puzavicu. Klematise treba zaštititi od direktnog sunca i to donji deo biljke u visini od oko 30cm. To postižemo postavljanjem saksija, sadnjom drugih biljaka, koje nemaju jak korenov sistem. Klematisi se mogu gajiti i u saksijama, dubine od 45cm i tolike širine.

Klematisi – orezivanje

  • U ovu grupu spadaju sadnice klematisa, koje obrazuju cvetove direktno na prošlogodišnjim stabljikama. Kod većine pripadnika ove grupe, cvetovi su mnogobrojni i sitni (2-3cm) i javljaju se u toku proleća. Ove sadnice se ne orezuju ili je orezivanje minimalno u cilju oblikovanja krošnje i uklanjanja suvih i oštećenih grana. Ako je potrebno krošnju prorediti zbog pregustog rasta, onda se to vrši odprilke, svake 2-3 godine, tako što se prerasle i preguste grane skrate do mesta iz kojeg su izrasle. Orezivanje se isljučivo vrši nakon cvetanja. Klematisi iz ove grupe koji se često gaje su C. montana, C. alpina, C. armandii, C. macropetala.
  • Krupnocvetni klematisi ranog cvetanja (proleće). Cvetovi se obrazuju na kratkim (15-50cm), ovogodišnjim stabljikama ,koje su se razvile iz pupoljaka u pazuhu listova na prošlogodišnjim granama. Ove vrste se redovno orezuju u rano proleće, pre početka vegetacije pri čemu se uklanjaju sve osušene i oštećene grane a sve zdrave skraćuju do prvog para jakih pupoljaka (na oko polovine dužine). Samo iz krupnih i zdravih pupoljaka formiraju se grane koje nose cvetove. Vrlo često se dešava da klematisi iz ove grupe imaju i ponovljeno cvetanje krajem leta. Ovoj grupi pripadaju kultivari velikih i duplih cvetova C.’Arctic Queen’, C. ‘Vyvyan Pannell’, C. ‘Niobe’, C. ‘Mrs.N.Thompson’, C. ‘Crystal Fountain’, Klematis – Clematis ‘Multi Blue’ C. ‘Nelly Moser’, C. ‘Dr. Rupel’, C. ‘John Paul II’, Klematis – Clematis ‘Snow Queen’.
  • Ovde spadaju krupnocvetni kultivari sa kasnim cvetanjem (leto), sitnocvetne vrste kasnog cvetanja i zeljaste vrste. Kod ovih sadnica cvetovi se obrazuju na izbojcima iz tekuće godine (ovogodišnji izbojci) pa se orezivanje vrši u toku proleća, pre početka vegetacije. Potrebno je orezati sve stabljike od prošle godine, skraćivanjem do na 15-30cm, iznad nivoa tla tako što se napravi ravan rez, iznad zdravog i jakog para pupoljaka. Četo gajeni klematisi iz ove grupe su Klematisi – Clematis ‘Ville de Lyon’ , C. ‘Varszawska Nike’, C. ‘Gipsy Queen’, C. texensis ‘Princess Kate’, C. tangutica, C. viticella, C. ‘Jackmanii’.

Klematisi su penjačice ili puzavice i lepo kombinuju sa drugim penjačicama, na primer sa ruzama, a veoma interesantno izgleda u kombinaciji sa hortenzijama.

Coming Soon...