Vanila – Heliotropium arborescens

Gusto je razgranata, grmolika vrsta sa visinom stabla 30 – 60 cm, zavisno od sorte. Široko ovalno lancetasti listovi su tamno zelene boje, celog oboda i izražene nervature sa veoma hrapavom strukturom i u naizmeničnom rasporedu. Struktura lista je veoma hrapava i gusto su dlakavi. Grane su čvrste strukture, te je biljka veoma stabilnog habitusa. Cvetovi su od ljubičaste do tamno plave boje, sitni i sakupljeni u impozantne, krupne štitaste cvasti mirisa vanile, što joj daje posebnu vrednost. Cvetanje je od sredine maja pa do kraja oktobra meseca. Odgovaraju joj sunčani položaji.